ontslagprocedure

Gedeeltelijk ontslag, dan ook gedeeltelijk recht op transitievergoeding

Wil jouw werkgever je arbeidsovereenkomst gedeeltelijk beëindigen of het aantal werkuren substantieel en structureel verminderen, dan heb je sinds 14 september 2018 recht op een gedeeltelijke transitievergoeding. Dat heeft de Hoge Raad op14 september 2018 bepaald.

Hoewel dit niet met zoveel woorden in de wet is opgenomen, vindt de Hoge Raad dit  redelijk en billijk en ook in lijn met de wet. Ook deze werknemers moeten voor het gedeelte waarvoor ze worden ontslagen immers ook op zoek naar ander werk. Bovendien, stel dat de werkgever later alsnog de hele arbeidsovereenkomst wil eindigen, zou dat tot de oneerlijke situatie leiden, dat de werknemer dan een nog lagere transitievergoeding zou krijgen.  Overigens geldt dit volgens de Hoge Raad ook als je werkgever de hele arbeidsovereenkomst beëindigt en een nieuwe, minder uren bevattende, arbeidsovereenkomst aanbiedt.

Je contract gedeeltelijk beëindigd

Er kunnen allerlei redenen zijn, waarom je werkgever je arbeidsovereenkomst gedeeltelijk (maar niet helemaal) wil beëindigen, bijvoorbeeld:

De voorwaarden zijn dat er sprake is van substantiële (meer dan 20%) en structurele vermindering van uren. De hoogte van de vergoeding, waarop je recht hebt,  wordt naar evenredigheid berekend. Dit kan nog wel tot discussie leiden, wat de transitievergoeding nu eigenlijk moet inhouden.

Laat je dus niet zonder een “gedeeltelijk kluitje het riet in sturen” en mail ons meteen.